Nákupní košík MENU

Dotace

Název projektu: Technologické vybavení vinařství - Karel Novotný
Registrační číslo projektu: 17/001/19210/564/205/001118
Číslo a název operace: 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS
Název MAS: Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.

Popis projektu:
V rámci projektu byly pořízeny technologie pro zpracování a výrobu kvalitního regionálního vína určeného k prodeji koncovému zákazníkovi. Konkrétně nerezový mlýnkoodstopkovač, pneumatický lis, nerezové tanky.